Arranzjeminten

Ûntdek Hitsum & Frjentsjer foar jo famyljedei as personielsútsje
Wy kinne elk arranzjemint foar jo ‘op maat’ gearstalle! Dêrfoar is it foar ús fan belang om te witten:

 • Hokker aktiviteit jo winskje; rûnfeart, fytse, sportyf element, kultuer.
 • Wat wolle jo graach? Yn in boat, kuierje, kano farre as fytse?
 • It oantal dielnimmende persoanen.

Hjirûnder fine jo in koart oersjoch fan in oantal arranzjeminten. Foar mear ynformaasje kinne jo de folders fan de arranzjeminten besjen.

Arranzjemint Sterrekiekers

Programma

 • Fryske bôlletafel yn de Stadsherberg fan Frjentsjer.
 • Stedskuier mei gids troch de histoaryske binnenstêd.
 • It Koninklijk Eise Eisinga Planetarium besykje.
 • Fartocht troch de grêften.

Min.: 10 persoanen
Tiid: omtrint. 4 oeren
Priis: € 39,50 pp
It arranzjemintt is ek út te breidzjen nei in hiele dei.

Arranzjemint Boppeslach

Programma

 • Kofje mei wat lekkers.
 • Fartocht troch de Frjentsjer.
 • Keatse.

Min.: 10 persoanen
Tiid: omtrint. 4 oeren
Priis: € 33,50 pp
It arranzjemint is ek út te breidzjen mei in Fryske bôlletafel

Arranzjemint Klokkedief

Programma

 • In fytstocht nei Frjentsjer en omjouwing û.l.f in saakkundich gids.
 • Fartocht troch de grêften.
 • Fryske bôlletafel 

Min.: 10 persoanen
Tiid: omtrint. 4 oeren
Priis: € 33,50 pp

Arranzjemint It sil heve

Programma

 • Fierljeppen op in echte wedstriid skâns.
 • Fryske bôlletafel.
 • Fartocht troch de grêften.

Min.: 10 persoanen
Tiid: omtrint. 4 oeren
Priis: € 44,50 pp

Rûnfeart

Rûnfeart

Reünie

Reünie

Keatsen

Keatsen

Rûnfeart

Rûnfeart